Tekstversie
Nieuw Literaire Fictie Nartex Crime Fantasy & Thrillers CrimeBoek
» Startpagina  » Nartex Crime

Nartex Crime


Judith Cutler Kate Charles Alison Joseph

Verkrijgbaarheid Contact Colofon

Nartex crime boeken

Misdaad op en rondom het kerkelijk erf

foto B. Sterzl/Pixelio


In de Nartex reeks verschijnen detective romans en thrillers die zich afspelen op en rondom het kerkelijk erf. (De nart(h)ex is het voorportaal van een kerkgebouw.)
Geen keiharde romans met veel seks en geweld, maar wel intrigerende speurderromans met een vleugje spiritualiteit.
De speurder is meestal een amateur die al dan niet soepel samenwerkt met de locale recherche en tevens is hij/zij vaak actief betrokken bij het kerkelijk en/of maatschappelijk werk.

Vanaf 2010 gaan de eerste boeken verschijnen van

Alison Joseph
en haar Zuster Agnes

Judith Cutler
en haar dominee Tobias Campion

Kate Charles
en haar hulppriester Callie Anson


Waar blijven de Nederlandse geestelijke speurders?


Op de Nartex pagina's zult u voorlopig alleen buitenlandse (meest Engelstalige) geestelijken aantreffen, die als speurder optreden.
In het Nederlandse taalgebied zijn deze romanfiguren op de vingers van een enkele hand te tellen, en veelal ook niet meer in druk.

Waar blijven ze:
de dominee-detectives, de priesterlijke privé-detectives?!


Wie zich geroepen voelt (of weet), mag zich melden. En wie weet wordt deze roeping bevestigd...


Waarom kerkelijke crimeverhalen ?


Waarom detectives of mysteries,
en kerkelijke crimeverhalen in het bijzonder?

‘Dat is jouw taak, Adam. Zoeken naar de waarheid. Niet dat je ooit de volledige waarheid zult vinden, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Je bent een intelligente vent, maar wat jij doet, leidt niet tot rechtvaardigheid. Er is menselijke rechtvaardigheid en er is rechtvaardigheid van God.’ - Father Martin tegen Adam Dalgliesh in Dood onder geestelijken (2001)

Detectiveliteratuur gaat over de ontaarde menselijke natuur, de nauwgezette speurtocht naar de waarheid en de gecompliceerde relatie tussen wet en gerechtigheid. Daarom is in feite elke detectiveroman voer voor theologen.

J.I. Packer heeft ooit eens opgemerkt dat detectiveromans ‘nooit zouden hebben bestaan zonder het christelijke evangelie. Cultureel gezien zijn het christelijke sprookjes, met reddende helden en met verhaallijnen die uitlopen op wat Tolkien omschreef als een eucatastrofe – waarbij alles weer goed komt nadat het allemaal onomkeerbaar fout leek te gaan… Het evangelie van Christus is het archetype van al dit soort verhalen.’

Er gaat inderdaad iets hoopvols en bemoedigends uit van de ethiek die in het detective genre heerst. Goed en kwaad worden helder afgebakend. Het kwade wordt het licht gebracht – en het is onmiskenbaar reëel en actief. En toch laten detectiveromans misdaden zelden onbestraft, laat staan onopgelost. Het kwade wordt altijd ontdekt, en overwonnen, door het goede. In een wereld die vaak belegerd wordt door geweld, zijn dergelijke verhalen voldoende om iemands geloof te herstellen.